Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Trang sẽ tự chuyển sang tên miền mới trong vài giây, cảm ơn các bạn đã ủng hộ S&M Fansub suốt thời gian qua 

http://sm-f.blogspot.com/